İnsan Kaynakları Politikamız

  • Stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak.
  • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyelleri için gelişim ortamı sunmak.
  • İnsan gücünün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak.
  • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.
  • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaratılması için uygun bir iş ortamı sağlamak.
  • Şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olmasını sağlamak.
  • Personel değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde ve yönetilmesinde eşit fırsat ilkesini benimsemek.
  • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları geliştirmek.
  • Nitelikli, başarılı, küresel iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini sağlamak.
  • Çalışan profili;
    • Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek,
    • Ekip çalışmasına takım ruhuna inanan,
    • Kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan insan kaynağıdır.